budexpol hurt budexpol projekt budexpol serwis budexpol beton
Urzad Miasta Sierpca. nagrodzony basen kryty.

Książki

Wspieramy książki o tematyce lokalnej i nie tylko

„Budexpol” uczestniczy w aktywizacji środowiska lokalnego poprzez realizację swego programu społecznego. Mecenat nad działalnością wydawniczą uważamy za część misji firmy w ramach programu społecznego. Znacząco dofinsowaliśmy wydanie książek oraz uczestniczyliśmy w ich powstawaniu od strony technicznej:
1.    „Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej”
2.    „Przewodnik po ziemi sierpeckiej”
3.    „Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego”  Jerzy Łempicki
4.    „Mochowskie dzieci” Jerzy G. Milewski
5.    „Sierpecka szkoła w starej fotografii i dokumencie” Teresa Pawłowska
6.    „Ten od Zawiszy” Andrzej Olechowski
7.    „Obwód Sierpecki Armii Krajowej: świadectwa i dokumenty”
8.    „Opowiadanie Młodzika” Mieczysław Chojnacki
9.    „Medycyna między Wschodem a Zachodem” Wiesława Stopińska
10.    „Sierpeckich wróbelków ćwierkanie” Antoni Jankowski
11.    „Łoś w kapeluszu” Ryszard Suty
12.    „Łaski cudowne przy kościele sierpskim” X. Łukasz Paprocki
13.    „Poezja składana życiem” Teresa Pawłowska
14.    „Dzik na rowerze” Ryszard Suty
15.    „Purpura jesieni”
16.    „Dziękuję Ci”
17.    „Urodziłam się dla nieba” Iza Bylińska
18.    „Wojciech Jaruzelski jako przedmiot podmiot historii” Jan Burakowski
19.    „Panna z Wilczogóry” Halina Giżyńska – Burakowska
20.    „Sierpczanie tysiąclecia” Halina i Jan Burakowscy
21.    „Wybudowałem świat” praca zbiorowa
22.    „Ziemia Sierpecka znana i nieznana. Informator historyczno - krajoznawczy” Halina Burakowska i inni
23.    „ Polska – Rosja – Słowiańszczyzna” Jan Burakowski
24.    „Nekropolie ziemi sierpeckiej” Paweł B. Gąsiorowski
25.    „Pokłosie Przeglądu Twórczości Literackiej Emerytów i Rencistów”
26.    „Kronika Sierpca i ziemi sierpeckiej” Jan Burakowski
 

Copyrigt © 2010 Budexpol
AktualnościPracaStażStrona korporacyjna