budexpol hurt budexpol projekt budexpol serwis budexpol beton
Przedsiebiorstwo komunalne w Sierpcu. Budynek labolatorium i część oczyszczalni ścieków

Staże dla absolwentów

Otwarta kariera dla zdolnych, pracowitych i pragnących się uczyć nowych rzeczy.

"Budexpol" oferuje staże dla absolwentów szkół budowlanych. Osobom, które ukończyły studia wyższe oferujemy również staże zawodowe w zawodach innych niż budowlane. Stażysci mają szansę sprawdzić swoje umiejętności, wiedzę, zdobyć nie tylko cenne doświadczenie, ale i stałe zatrudnienie w naszej firmie. Jak na każdym otwartym rynku pracy - promujemy najlepszych.

Absolwenci wyższych szkół budowlanych z tytułem inżyniera lub magistra mogą odbyć w firmie "Budexpol" staż niezbędny do zdobycia uprawnień budowlanych oraz cennego doświadczenia projektowego i menażerskiego. Najlepsi mają szansę na twórczą, dobrze płatną pracę.

W sprawie stażu przygotuj swoje CV i umów się poprzez sekretariat firmy telefonicznie na test i rozmowę wstępną.

Copyrigt © 2010 Budexpol
AktualnościPracaStażStrona korporacyjna